Szervezet rövid történetének, működésének, főbb programjainak bemutatása

A XXI. Század Társaság eltökélt szándéka, hogy független egyesületként aktív és innovatív fóruma legyen a gyökeresen új kérdések és kihívások elemző, eszmecserés, megoldást ígérő megvitatásának egy igazságosabb társadalom megteremtése érdekében. Mindezek keretében megkerülhetetlen újragondolni a szűkebb és tágabb értelemben vett értelmiség szerepét, hivatását, felelősségét a megváltozott és folyamatosan változó világtörténelmi viszonyok között, hangsúlyosan figyelembe véve a magyar társadalomfejlődés történeti és regionális meghatározottságát és sajátosságait. E szerep és felelősség bonyolultabb, mint az elmúlt századokban volt; lényege azonban vélhetően változatlanul ugyanaz: a szellemi kezdeményezés, a lehetséges jobbító megoldások felvázolása, az igazságosságra törekvés példamutatása, az egyes ember és közösségeinek eszméltető mozgósítása. A társaság 2001-óta működik. Havi rendszerességű összejövetelein társadalompolitikai és kulturális témákban szervezünk előadásokat és vitákat. Kezdeményezőként aktív részesei voltunk Bibó István szobra felállításának.

Az elmúlt években 4 esszé-antológiát jelentettünk meg:
1. Magyar jelentés-árnyalatok
2. Európai jelentés-árnyalatok
3. Magyarként Európában
4. Helyzetek és lehetőségek


A Társaság tagjai között ismert akadémikusok, egyetemi tanárok, művészek és közéleti személyiségek találhatók.

Rólunk
Hazám Díj
Programok